Jak dává online schránka důvěry na frak jiným řešením

Zavést vnitřní oznamovací kanál se dá různě. Pro ty z vás, kteří chcete svou organizaci, zaměstnance, majetek, dobrou pověst a firemní kulturu opravdu chránit před všemi riziky a 100% plnit požadavky zákona o ochraně oznamovatelů, máme užitečné srovnání.

NNTB vs. telefonní linka

NNTB vs. e-mail

NNTB vs. fyzická schránka

NNTB versus telefonní linka

Aby se oznamovatel ozval po telefonu, chce to hodně odvahy. Musí souvisle popsat problém a přichází o možnost si vše přečíst a v klidu rozmyslet. Samotná telefonní linka navíc nestačí k vyřešení zákona, její využívanost je minimální a oznamovatel může raději oznámení podat mimo firmu.

Telefon

Náročné popisování problému po telefonu

Obvykle oznamovatele od využití odradí

Nezajistí anonymitu, hrozí vyzrazení identity

Není dostupný 24/7, jazyková bariéra

Nutnost zajistit nahrávku či přepis

NNTB

Anonymita je zajištěna, nehrozí vyzrazení

Před odesláním lze vše v klidu zkontrolovat

Kromě textu můžete přijímat i hlasové zprávy

Po odeslání můžete dále komunikovat

Lze přiložit soubory a důkazy

Splníte všechny zákonné povinnosti

NNTB versus e-mail

Oznamovatelé e-maily k whistleblowingu nevyužívají. Obvykle je vnímají jako signál nezájmu zaměstnavatele a raději se obrátí na externí organizace. E-mail nezajistí anonymitu, má do něj přístup firemní IT, hrozí únik dat. Navíc může zapadnout do spamu a vy nezareagujete včas.

E-mail

Je technicky náročné zajistit bezpečnost dat

Neumožňuje ústní podání, což vyžaduje zákon

Může zapadnout do spamu, promeškáte lhůty

Nedůvěra, vnímání jako signál nezájmu

Ke komunikaci mívá přístup firemní IT

Nezaručí anonymitu odesílatele

NNTB

Anonymita je zaručena a bezpečnost vašich dat také

Umožňuje nejen textové, ale také ústní podání

Nic vám nezapadne, chodí vám SMS notifikace

Využijete přehlednou administraci, hlídá za vás lhůty

Zapojíte více kolegů, nastavíte přístupová práva

Vede auditní záznam o aktivitách a bezpečnou evidenci

NNTB versus fyzická schránka

Jak navázat na anonym ve schránce? Jak zjistit více detailů a podnět prošetřit? S NNTB si nemusíte hrát na detektiva, s oznamovatelem můžete hovořit dál přímo v systému, a přitom chránit jeho identitu. Fyzická schránka zdaleka nevyhovuje požadavkům nového zákona.

Fyzická schránka

Není dostupná oznamovatelům zvenčí vaší firmy

Nevyhovuje požadavkům zákona ani evropské směrnice

Nemůžete s oznamovatelem dále komunikovat

Podněty mohou uniknout, hrozí vám pokuty

Nemůžete zajistit ochranu identity oznamovatele

NNTB

Máte možnost pokračovat v konverzaci a vyřešit podnět

Odpovídá požadavkům zákona o ochraně oznamovatelů

Dostupné kdykoliv a kdekoliv, 24 hodin 7 dní v týdnu

Přístupné pro všechny potenciální oznamovatele

Zajistí anonymitu a maximální zabezpečení dat

Online schránka vítězí na všech frontách.Vše si můžeme ukázat na demu.